Välkommen till

Småfolkets förskola

Småfolkets förskola

- Naturligtvis

Hos oss arbetar 2 förskollärare och 3 barnskötare med ca 25 barn. Vi arbetar tematiskt med sagor och lek som pedagogisk metod.
Undervisningen bedrivs i hög utsträckning utomhus med hänsyn tagen till väder, vind och barnens personliga förutsättningar.

I vårt arbete tror vi på lärande i lek och möten med olika individer. Därför intresserar vi oss mycket för barnens egna lek och dess innehåll. I leken kan vad som helst hända och dess egen magi har en särställning i att fånga barnens intresse.

Vårt arbetssätt​

På Småfolkets förskola jobbar vi temainriktat! Det betyder att vi utser ett paraplytema under vilket de olika gruppernas projekt kan rymmas under en termin eller två.

Vi tror på att barn lär och utvecklas i sammanhang och i möten med olika individer. Barnen lär sig av varandra och andra runt omkring sig, av att pröva sig fram med olika material, tekniker och aktiviteter.

Kontakta oss

Småfolkets Förskola
Konsumvägen 13
756 45 Uppsala

07:00 - 17:00