UTVECKLINGSSAMTAL

UTVECKLINGSSAMTAL

Alla vårdnadshavare erbjuds en gång om året ett utvecklingssamtal. Innan samtalet får ni hem ett samtalsunderlag där barnets utveckling är beskrivet utifrån våra observationsområden. På samtalet pratar vi sedan utifrån underlaget om barnets utveckling, lärande och allmänna trivsel på förskolan.

Förskollärarna ansvarar för genomförandet och varje förskollärare ansvarar för ett visst antal barn. Alla i arbetslaget deltar i förberedandet av samtalen med observationer och dokumentation.

Utöver detta samtal erbjuder vi förstasamtal (i stället för utvecklingssamtal när barnet nyligen börjat hos oss), uppföljningssamtal, avstämningssamtal samt avslutande samtal för de barn som ska börja förskoleklass eller börja på en ny förskola. Ibland behövs extra samtal, de kan initieras av förskolan eller av vårdnadshavare.

I övrigt ser vi en tät kontakt mellan förskola och hem med regelbundna överlämningar vid hämtning och lämning som ett avgörande verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för varje barn.